Wednesday, October 20, 2010

Peraturan Tilawah di Malaysia (3)

Sambungan .......

Bahagian Fasahah

Perkara-perkara yang dititik beratkan dalam penghakiman bahagian Fasahah ialah seperti berikut:
a. Cermat dan fasih dalam bacaan;
b. Mahir menyebut kalimah-kalimah dan ayat-ayat;
c. Terpelihara segala huruf, harakat (baris) dan tasydid;
d. Menepati waqaf dan ibtida’ termasuk Waqaf Jibril atau Waqaf Nabawi;
e. Bacaan menurut lahjah Arab Fusha;
f. Bacaan sederhana, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat; dan
g. Tidak bercampur aduk antara bacaan tartil dan tadwir;
h. Persembahan yang dikira istimewa dalam bidang Fasahah hendaklah mengandungi ciri-ciri seperti berikut:
i. Bacaan dengan lahjah Arab;
ii. Dapat menyempurnakan ayat yang panjang dalam satu nafas; dan
iii. Bacaan yang cermat dan bertadabbur;
j Kaedah dan peraturan pemotongan markah dalam bidang Fasahah ialah seperti berikut:
i. Tersalah memulakan bacaan atau ayat yang ditetapkan – dipotong tiga markah;
ii. Menamatkan bacaan melebihi 30 saat sebelum cukup tempoh yangdiperuntukkan – dipotong satu markah;
iii. Tertinggal atau melangkau ayat semasa dalam bacaan – dipotong dua markah;
iv. Tidak membaca ayat atau surah yang telah ditetapkan – bacaan ditolak (tidak diberi markah);
v. Jika berulang-ulang pada kesalahan yang sama, hendaklah dipotong markahnya dengan kadar tidak melebihi lima markah; dan
vi. Jika berulang-ulang kesalahan jaliy atau tiada kelancaran yang berterusan maka markah Fasahah dibatalkan (tidak diberi markah).

Bersambung............

No comments:

Post a Comment