Wednesday, October 27, 2010

Peraturan Tilawah di Malaysia (4)

Sambungan........

Bahagian Suara

Perkara-perkara yang dititik beratkan dalam penghakiman bahagian Suara ialah
seperti berikut:
a. Kebersihan, kelicinan dan kelancaran suara;
b. Kemanisan dan kelembutan suara;
c. Suara terang, nyata dan lantang;
d. Suara yang tidak berubah-ubah daripada mula bacaan hingga ke akhirnya walaupun ada tekanan suara turun dan naik semasa membaca;
e. Ketepatan nada suara pada tarannum yang dibaca;
f. Menunaikan ikhtilal al-lahn sekurang-kurangnya sekali dalam satu bacaan;
g. Persembahan yang dikira istimewa dalam bidang Suara hendaklah mengandungi ciri-ciri seperti berkut:
i. Suara yang mempunyai lahjah Arab;
ii. Suara yang mempunyai keempat-empat tabaqat dengan selesa;
iii. Suara yang menarik dan merdu;
iv. Suara yang bergerak dan dapat menghidupkan rentak-rentak suara;
v. Suara yang licin, lembut, terang dan jelas semasa tekanan suara tinggi, rendah dan sederhana; vi. Suara yang mempunyai getaran dan burdah yang menarik;
vii. Dapat mengawal sepenuhnya alunan suara dengan selesa semasa
nyaring dan semasa perlahan; dan
viii. Menunaikan ikhtilal al-lahn lebih dari sekali dalam satu bacaan.

h. Kaedah dan peraturan pemotongan markah dalam bidang Suara adalah
seperti berikut:
i. Suara parau – tiap-tiap kali dipotong satu markah;
ii. Suara sumbang yang merosakkan – tiap-tiap kali dipotong satu
markah;
iii. Suara tenggelam – tiap-tiap kali dipotong satu markah;
iv. Suara pecah dan terputus-putus – tiap-tiap kali dipotong satu markah;
v. Suara tersepit atau tercekik – tiap-tiap kali dipotong satu markah;
vi. Suara terketar-ketar kerana terlampau tinggi atau terlampau rendah – tiap-tiap kali dipotong satu markah;
vii. Suara yang tidak cukup tiga tabaqat – tiap-tiap kali dipotong satu markah;
viii. Suara lemah dan kelembapan – tiap-tiap kali dipotong satu markah;
ix. Suara yang keras dan kaku – tiap-tiap kali dipotong satu markah;
x. Suara yang berubah kualiti – tiap-tiap kali dipotong satu markah;
xi. Tidak membawa satu ikhtilal al-lahn bagi satu bacaan – dipotong satu markah; dan
xii. Jika berulang-ulang pada kesalahan yang sama, hendaklah dipotong markahnya dengan kadar tidak melebihi lima markah.

Demikianlah 4 bahagian yang penting didalam pembacaan Al-Quran. Jadi marilah kita menjadi hakim kepada diri sendiri, setakat mana mutu bacaan kita. Adakah kita dapat memenuhi kriteria bacaan yang baik sebagaimana diperlukan. Jika belum, marilah kita sama-sama berusaha kearah itu......hingga ke akhir Hayat InsyaAllah. Biarlah kita mati dalam keadaan kita masih mencari Ilmu Allah yang tiada penghujungnya....

Wassalam...

Wednesday, October 20, 2010

Peraturan Tilawah di Malaysia (3)

Sambungan .......

Bahagian Fasahah

Perkara-perkara yang dititik beratkan dalam penghakiman bahagian Fasahah ialah seperti berikut:
a. Cermat dan fasih dalam bacaan;
b. Mahir menyebut kalimah-kalimah dan ayat-ayat;
c. Terpelihara segala huruf, harakat (baris) dan tasydid;
d. Menepati waqaf dan ibtida’ termasuk Waqaf Jibril atau Waqaf Nabawi;
e. Bacaan menurut lahjah Arab Fusha;
f. Bacaan sederhana, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat; dan
g. Tidak bercampur aduk antara bacaan tartil dan tadwir;
h. Persembahan yang dikira istimewa dalam bidang Fasahah hendaklah mengandungi ciri-ciri seperti berikut:
i. Bacaan dengan lahjah Arab;
ii. Dapat menyempurnakan ayat yang panjang dalam satu nafas; dan
iii. Bacaan yang cermat dan bertadabbur;
j Kaedah dan peraturan pemotongan markah dalam bidang Fasahah ialah seperti berikut:
i. Tersalah memulakan bacaan atau ayat yang ditetapkan – dipotong tiga markah;
ii. Menamatkan bacaan melebihi 30 saat sebelum cukup tempoh yangdiperuntukkan – dipotong satu markah;
iii. Tertinggal atau melangkau ayat semasa dalam bacaan – dipotong dua markah;
iv. Tidak membaca ayat atau surah yang telah ditetapkan – bacaan ditolak (tidak diberi markah);
v. Jika berulang-ulang pada kesalahan yang sama, hendaklah dipotong markahnya dengan kadar tidak melebihi lima markah; dan
vi. Jika berulang-ulang kesalahan jaliy atau tiada kelancaran yang berterusan maka markah Fasahah dibatalkan (tidak diberi markah).

Bersambung............

Tuesday, October 19, 2010

Peraturan Tilawah di Malaysia (2)

Berikut adalah sambungan ......

Bahagian Tarannum

Perkara-perkara yang dititik beratkan dalam penghakiman bahagian tarannum ialah seperti berikut:
a. Menggunakan tarannum bil Quran dengan sekurang-kurangnya empat jenis tarannum termasuk dua jenis tarannum yang ditetapkan tanpa mengira jenis tarannum yang dimulakan;
b. Setiap tarannum bil Quran hendaklah disempurnakan secara teratur sekurang-kurangnya dalam empat harakat tanpa bercampur aduk atau takrir;
c. Setiap tarannum bil Quran hendaklah dibawa dalam tiga tingkatan (tabaqat) suara iaitu:
i. rendah, sederhana dan tinggi; atau
ii. sederhana, tinggi dan tertinggi.
d. Setiap tarannum bil Quran hendaklah dibawa dengan teratur dan tersusun satu demi satu tanpa bercampur aduk antara satu sama lain kecuali wuslah al-mumathalah;
e. Menunaikan wuslah al-mumathalah sekurang-kurangnya sekali dalam satu bacaan;
f. Setiap tarannum bil Quran yang dibawa pada ayat yang akhir (penutup) hendaklah sama dengan lagu yang dibawa pada ayat permulaan, iaitu sebelum berakhir tempoh masa yang ditetapkan;
g. Persembahan yang dikira istimewa dalam bidang tarannum hendaklah mengandungi ciri-ciri seperti berikut:
i. Tarannum bil Quran yang mempunyai lahjah Arab dan qit’ah-qit’ah yang menarik;
ii. Tarannum bil Quran yang dibawa mempunyai wuslah al-mumathalah yang menarik lebih daripada sekali dalam satu bacaan;
iii. Mempunyai kecekapan membawa tarannum bil Quran lain selain daripada tarannum bil Quran wajib, sekurang-kurangnya dalam dua harakat dalam tempoh bacaan yang ditentukan;
iv. Setiap tarannum bil Quran mengandungi lebih daripada empat harakat yang teratur dan menarik;
v. Tarannum bil Quran yang mempunyai unsur-unsur tersendiri tanpa meniru mana-mana qari yang masyhur;
vi Dapat menyesuaikan tarannum bil Quran dengan kehendak makna ayat tanpa lari daripada kaedah Tajwid dan Usul;
vii. Membawa burdah-burdah tarannum bil Quran yang menarik;
viii. Setiap persembahan tarannum hendaklah disempurnakan empat tabaqat; dan
ix. Bacaan yang mempunyai salalim nuzul atau salalim su’ud yang menarik pada setiap tarannum dalam mana-mana harakat;
h. Kaedah dan peraturan pemotongan markah dalam bidang tarannum bil Quran ialah seperti berikut:
i. Membaca kurang daripada empat jenis tarannum – setiap satu tarannum wajib yang ditinggalkan dipotong empat markah;
ii. Tidak membaca dua jenis tarannum yang ditetapkan, setiap satu daripada dua tarannum yang ditinggalkan dipotong empat markah;
iii. Membaca kurang daripada empat harakat bagi setiap tarannum – setiap satu harakat yang kurang dipotong satu markah;
iv. Tidak membawa tiga tabaqat bagi setiap tarannum – setiap satu tabaqat yang tidak dibawa dipotong satu markah;
v. Sumbang yang merosakkan tarannum – setiap satu kesalahan dipotong satu markah;
vi. Terputus nafas yang merosakkan tarannum – setiap satu kesalahan dipotong satu markah;
vii. Tarannum yang bercampur aduk – setiap satu kesalahan dipotong satu markah;
viii. Takrir pada tarannum – setiap satu kesalahan dipotong satu markah;
ix. Takrir pada harakat – setiap satu kesalahan dipotong satu markah;
x. Meniru sepenuhnya bacaan mana-mana qari yang mashyur – dipotong satu markah;
xi. Tidak membawa satu wuslah al-mumathalah dan ikhtilal al-lahn bagi satu bacaan – dipotong satu markah;
xii. Tarannum penutup tidak sama dengan tarannum pembukaan – dipotong satu markah; dan
xiii. Jika berulang-ulang pada kesalahan yang sama, hendaklah dipotong markahnya dengan kadar tidak melebihi lima markah.

Bersambung ke Bahagian Fasahah....

Peraturan Tilawah di Malaysia (1)

Salam semua,

Pernahkah saudara membaca peraturan Tilawah yang dikeluarkan oleh JAKIM. Satu bahagian yang penting yang ingin di kongsikan disini adalah bahagian penghakiman. Semoga menjadi panduan dan sedikit sebanyak memberikan pengetahuan kepada pembaca-pembaca Al-Quran semua yang belum pernah membacanya.


BAHAGIAN-BAHAGIAN PENGHAKIMAN

Bahagian-bahagian penghakiman ialah seperti berikut:
a. Tajwid, dengan wajaran 40 markah;
b. Tarannum, dengan wajaran 25 markah;
c. Fasahah, dengan wajaran 20 markah; dan
d. Suara dengan wajaran 15 markah.

Untuk posting kali ini kita lihat Bahagian Tajwid sahaja.

Bahagian Tajwid
Perkara-perkara yang dititik beratkan dalam penghakiman bahagian Tajwid adalah seperti berikut:
• Menjaga segala hukum Tajwid dengan sempurna, terutama mengenai perkara-perkara yang dihuraikan di bawah ini selanjutnya;
• Menyebut dengan betul setiap makhraj dan sifat huruf serta lain-lain dari segi tebal dan nipisnya;
• Menjaga hukum-hukum Tarqiq dan Tafkhim terutama pada huruf lam dan ra’;
• Mad Asli, Mad Tabii dan Mad Badal tetap dengan kadar panjang dua harakat;
• Mad Jaiz Munfasil boleh dibaca dengan dua harakat atau empat harakat atau lima harakat. Setiap peserta boleh memilih salah satu daripada wajah-wajah Mad Jaiz Munfasil mengikut thoriq yang dibaca oleh peserta. Sekiranya ia memilih salah satu daripadanya, ia hendaklah meneruskan bacaannya atas wajah itu tanpa berpindah kepada wajah yang lain. Sekiranya terdapat dua Mad Jaiz Munfasil atau lebih dalam sesuatu ayat, maka hendaklah disamakan kadar panjang mad itu, iaitu jika dibaca dengan empat harakat pada Mad Jaiz Munsafil pertama, maka hendaklah dibaca dengan empat harakat juga pada Mad Jaiz Munsafil kedua, demikianlah seterusnya;
• Mad Wajib Muttasil hendaklah dibaca dengan kadar panjang empat harakat, atau lima harakat, atau enam harakat ketika waqaf. Kadar panjang bacaannya hendaklah diselaraskan;
• Mad Lazim hendaklah panjang bacaannya dengan kadar enam harakat,
• manakala mad istifham/mad farq boleh dibaca dengan dua wajah iaitu bacaan ibdal atau tashil;
• Mad ‘Aridh dibaca dengan kadar panjang dua atau empat atau enam hakarat ketika waqaf sahaja;
• Mad Silah hendaklah dibaca dengan kadar dua harakat, tetapi sekiranya selepas Mad Silah terdapat sebab, yakni hamzah selepasnya. Maka hendaklah dibaca dengan kadar panjangnya seperti Mad Jaiz Munfasil;
• Ghunnah dibaca dengan kadar dua harakat, sama ada dalam keadaan waqaf dan wasal;
• Riwayat yang dijadikan asas pegangan ialah Riwayat Hafs; dan Mengenai isymam dan raum, saktah, tashil dan ibdal, naql, silah dan imalah ialah seperti mengikut thoriq bacaan yang dipilih oleh peserta seperti berikut:
i. isymam/raum
ii. saktah
iii. tashil/ibdal
iv. naql
v. Silah
vi. imalah
• Persembahan yang dikira istimewa dalam bidang Tajwid hendaklah mengandungi ciri-ciri seperti berikut:
i. Dapat menyempurnakan riwayat qiraat dan thoriq bacaan dengan
sempurna;
ii. Dapat menyamai kadar panjang hukum mad;
iii. Dapat menyempurnakan sebutan huruf dan sifatnya; dan
iv. Dapat menyempurnakan sifat-sifat ghunnah;
• Kaedah dan peraturan pemotongan markah dalam bidang Tajwid ialah seperti berikut:

i. Perkara –perkara yang dihakimi ialah:
1. bacaan mengikut Riwayat Hafs Tariq al-Imam al-Syatibi/al-Imam Ibn
al-Jazari;
2. makhraj dan sifat huruf;
3. hukum nun dan mim sakinah dan tanwin;
4. hukum nun dan mim musyaddadah;
5. hukum ra’ dan lam;
6. hukum saktah, imalah dan ibdal;
7. hukum mad asli dan farii; dan
8. hukum-hukum tajwid yang lain.
ii. Setiap satu kesalahan khafi dipotong satu markah; dan
iii. Setiap satu kesalahan jali dipotong dua markah.


Daripada syarat-syarat yang telah dikongsikan diatas, sekarang tuan-tuan telah mengetahui kriteria penilaian pembacaan Al-Quran yang baik sebagaimana yang dituntut didalam pembacaan AL-Quran. Jadi masing-masing semaklah diri sendiri dimana kekurangan kita, apa lagi yang kita belum tahu dan belum mahir dan InsyaAllah kita sama-sama berusaha memperbaikinya.

Sekian,

Sunday, October 3, 2010

Belajar Tarannum Bersama Ustaz Radzi - Lagu Jiharkah

Salam semua,

Untuk N3 kali ini saya masukkan lagu keempat daripada VCD Ustaz Radzi iaitu lagu Jiharkah. Lagu ini jika diperhatikan ada sedikit perbezaan dengan lagu Jiharkah yang telah saya masukkan sebelum ini daripada Ustaz Hassan. Perbezaannya adalah pada harakat ke 2 dan harakat Jawab. Ustaz Radzi menggunakan harakat jawab dengan lagu 'Ajam manakala Ustaz Hassan sebelum ini menggunakan lagu Soba dan Kurdi.

Sila ikuti VCD ini seterusnya.Semoga ada manafaatnya buat anda semua....

Friday, October 1, 2010

Video Bacaan Bertarannum

Salam semua,

Sudah lama saya tidak dapat muat naik Video ke laman web disebabkan saya menghadapi masalah Video Editing software yang telah hilang. Sampai sekarang softcopynya belum ditemui. Hari tu ada pergi ke Low Yat, tanya kedai tempat beli HandyCam, tapi katanya dah tiada lagi software berkenaan. Jadi video yang baru masih belum dapat di buat editing...Jika saudara berpengalaman dalam video editing, minta cadangkan kepada saya software yang bagus yang mana satu. Sebelum ini saya gunakan Ulead Video Editor. Kalau ada yang lebih baik bolehlah bagi cadangan kepada saya.

Disebabkan tiada video yang baru untuk dimuat naik, semalam saya ada upload video yang lama-lama ke YouTube. Dua video telah dimuat naik iaitu video Johan Tilawah Tahun 2009, Awangku Omar Asfuaddin dan Naib Johan Ustaz Anuar Hasin...

Kedua-dua video itu boleh dilayari di link berikut :

1. Johan Kebangsaan 2009- Awangku Omar Asfuaddin
2. Naib Johan Kebangsaan 2009 - Ustaz Anuar Hasin

Semoga dapat dihayati dan ada manafaatnya buat semua..